P2 Engineering

Koulutuspalvelut

Häiriötön sähkönsiirto tarkoittaa useimmiten sähkönsiirtoverkossa keskijännitekaapeloinnin lisääntymistä. Kaapeloinnin lisääminen aiheuttaa kuitenkin verkkoon uusia ilmiöitä, jotka tulee hallita kaapeloinnin edetessä sekä tulevaisuudessa.

Sähkönsiirtoverkon muutoksia ja haasteita ovat mm.

 • kaapeloinnin vaikutus maasulkuvirtaan sekä kosketusjännitteisiin,
 • verkon sammuttaminen keskitetysti ja/tai hajautetusti
 • maasulun tunnistuksen ongelmat nykyaikaisessa verkossa,
 • verkon kapasitanssin lisääntyminen kaapeloinnin laajetessa.
 • verkon tehokertoimen ja jännitetason hallinta sekä rinnakkaiskuristimien käyttö.
 • hajautetun tuotannon hallinta ja liittäminen verkkoon,
 • lisääntyvän verkostoautomaation sekä vianilmaisimien tehokas käyttö ja hyödyntäminen

Koulutuksessa keskitytään muutosten vaikutuksiin sähkönsiirtoverkossa, mutta lisäksi kurssitarjontamme kattaa myös yleisen sähkönsiirtotekniikan perusteet.

Koulutuksemme ovat laitevalmistajista riippumattomia, eikä niissä perehdytä eri laitevalmistajien kaupallisiin tuotteisiin.

Koulutus syventää verkkoyhtiöitten sekä näihin liittyvien sidosryhmien omaa osaamista. Koulutuksessa käytävät aihealueet auttavat ymmärtämään verkossa tapahtuvia ilmiöitä paremmin ja siten verkkoyhtiöt sekä palveluntuottajat pystyvät tekemään enemmän omaehtoisia sekä kustannustehokkaita ratkaisuja sähkönsiirtoverkon käytettävyyden parantamiseksi.

Asiantuntijapalvelut

Tarjoamme seuraavia asiantuntijapalveluita: 

 • Sähköverkon ongelmaselvitykset ja häiriötallenteitten analysoinnit
 • Sähköverkon komponenttien tekniset selvitykset sekä soveltuvuusarvioinnit
 • Kojeiden ja komponenttien tehdastestien (FAT-testit) valvonnat sekä näihin liittyvien standardien vaatimusten konsultointi
 • Tuotekehityspalvelut
 • Suunnittelupalvelut